B O Wydawnictwie

ISSN:

 0080-3545

Publisher:

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN/The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences
 

Redakcja

Editorial Committee:
Marek M. Dziekan (Editor-in-Chief), Marta Woźniak-Bobińska (Secretary), Jaakko Hämeen Antilla, Agata Bareja-Starzyńska, Eduard Gombár, Lidia Kasarełło, Agnieszka Kozyra, Ewa Siwierska, Lidia Sudyka, Gábor Takacs

Editorial Board:
Janusz Danecki (Warszawa), Eva-Maria von Kemnitz (Lisboa), Edward Lipiński (Bruksela), Alfred F. Majewicz, (Poznań), Yuri Tambovtsev (Novosibirsk), Piotr Taracha (Warszawa), Przemysław W. Turek (Kraków), Vladimir L. Uspiensky (St. Petersburg), Witold Witakowski (Uppsala)